O meni

Začetki v korporativnem svetu

Zase lahko rečem, da sem srečnica, saj sem v življenju našla svojo strast.
Ta se kaže že od začetka mojega aktivnega življenjskega obdobja, ko me je pot najprej zapeljala v poslovni svet. V svet komunikacije, pogajanj, doseganja ciljev, marketinga, finančnih in poslovnih izračunov ter planov. Ker sem po izobrazbi Specialistka managementa in ker me že od nekdaj zanimajo medosebni odnosi, psihologija in moč komunikacije, sem se skozi leta uspešno prebijala skozi vse izzive, ki jih ta svet prinaša. Svet, v katerem del mene še danes najde in razvija svojo strast.

Nova zanimanja in nenehno učenje 

Ravno medsebojni odnosi, psihologija in moč komunikacije so tista zanimanja, ki so me vodila v dodatna izpopolnjevanja. Najprej na področju Nevrolingvističnega programiranja (NLP), ki velja za pristop, ki teži k sporazumevanju, osebnemu razvoju in psihoterapiji. Kasneje pa sem se usmerila h konkretnemu študiju psihoterapije, ki je korenito vplival na moje življenje.

Na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA) sem najprej opravila uvodno izobraževanje iz Transakcijske analize – TA 101, nato pa začela s 4-letnim študijem Transakcijske analize, kjer sem odkrila nove dimenzije medosebne komunikacije in odnosov, usmerjenih predvsem v razumevanje, empatijo in sprejemanje.

Vzporedno sem na Fakulteti za Uporabne družbene študije (FUDŠ) diplomirala iz Psihoterapevtske Propedevtike, kar je moje znanje dodatno obogatilo na področju modelov osebnosti, razvojne psihologije in psihopatologije, ter obenem dopolnilo z veščinami za delo z ljudmi, ki se soočajo z različnimi stiskami.

Nova zanimanja in nenehno učenje 

Ravno medsebojni odnosi, psihologija in moč komunikacije so tista zanimanja, ki so me vodila v dodatna izpopolnjevanja. Najprej na področju Nevrolingvističnega programiranja (NLP), ki velja za pristop, ki teži k sporazumevanju, osebnemu razvoju in psihoterapiji. Kasneje pa sem se usmerila h konkretnemu študiju psihoterapije, ki je korenito vplival na moje življenje.

Na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA) sem najprej opravila uvodno izobraževanje iz Transakcijske analize – TA 101, nato pa začela s 4-letnim študijem Transakcijske analize, kjer sem odkrila nove dimenzije medosebne komunikacije in odnosov, usmerjenih predvsem v razumevanje, empatijo in sprejemanje.

Vzporedno sem na Fakulteti za Uporabne družbene študije (FUDŠ) diplomirala iz Psihoterapevtske Propedevtike, kar je moje znanje dodatno obogatilo na področju modelov osebnosti, razvojne psihologije in psihopatologije, ter obenem dopolnilo z veščinami za delo z ljudmi, ki se soočajo z različnimi stiskami.

In kdo sem danes? 

Danes kot Specializantka iz transakcijsko analitične psihoterapije delam z ljudmi, ki zaradi duševnih težav ali specifičnih psiholoških problemov (anksioznost, panični napadi, razni travmatski dogodki, depresija, izgorelost, težave v medosebnih odnosih ipd.) potrebujejo strokovno psihološko podporo.

Pri svojem terapevtskem delu se za čustvene težave, ki so posledica travmatskih in stresnih dogodkov, poslužujem tudi EMDR metode (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Za svoj nadaljnji profesionalni razvoj skrbim z rednimi supervizijami ter dodatnimi izobraževanji (čuječnost, EMDR, kreativne tehnike v psihoterapiji, …).

Močno verjamem, da je dober pogovor lahko zdravilen in terapevtski, kar je pripomoglo, da sem tudi svojo zasebno prakso poimenovala preprosto Terapevtski pogovor.

Z vsem srcem pa sem tudi partnerka in mama dveh najstnikov. Rada potujem, berem, se družim s prijatelji ter cenim naravo in živali. Moja strast ostajajo medsebojni odnosi in dobri pogovori, skozi katere doživljam in razumem druge ljudi. Vse to me navdaja z neizmernim veseljem, ponosom in občutkom izpolnjenosti. Zato še vedno pravim, da sem srečnica😊.

KONTAKT

Dogovori se za uvodno srečanje

Sem članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA), članica Društva za transakcijsko analizo (SLOVENTA) in članica Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP).
Delo izvajam po načelih etičnega kodeksa omenjenih društev, ki opredeljujejo standarde profesionalne prakse in tako zagotavljajo kakovostne storitve. Skrbim za varovanje osebnih podatkov mojih klientov in popolno zaupnost vsega, kar je izrečeno v okviru terapevtskih srečanj.